Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2015

nataliiasch
0667 422a 500
Reposted bywwojtljabuszkomessiahfuture

February 18 2015

8813 3277
nataliiasch
nataliiasch
Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko
4199 a079 500
nataliiasch
nataliiasch
Może po prostu jestem nieudacznikiem. W każdej rodzinie trafia się ktoś taki. Nie kończy szkoły, ciągle się potyka, ma pod górkę. Może właśnie na mnie padło
— ?
Reposted fromlaazy laazy viapersona-non-grata persona-non-grata
nataliiasch
1289 a34e
....
nataliiasch
Dlaczego ty zawsze udajesz, że wszystko w porządku?
— Paullina Simons
nataliiasch
nataliiasch
3901 7bdb
nataliiasch
Twój stosunek do samej siebie, decyduje o tym, jak widzi Cię mężczyzna.
nataliiasch
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk Pożądanie mieszka w szafie
nataliiasch
9736 f92e
nataliiasch
9736 f92e
nataliiasch
4662 13e8
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych
nataliiasch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl